Bình luận

Nếu không duyên ở cùng 1 thành phố cũng chẳng tìm được nhau... Bình thường đê.. Chỉ là bạn thấy khó chịu khi mình k còn là mối quan tâm duy nhất của cậu ta thôi... Hụt hẫng tý thôi rồi sẽ k sao :)