Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
#18_ 178 10/03/2018 22:44:25 CÁC BẠN THẤY CÓ BỒ SƯỚNG HAY KHỔ? #BÔNG Các ông
Hình mô tả cho bài confession
#18_ 178 10/03/2018 22:44:25 CÁC BẠN <a href="https://confession.vn/13814-i-chua-ha-va-noi-khat-khao-co-nguoi-yeu-chao-moi-nguoiminh-la-na/" title="THẤY" alt="THẤY">THẤY</a> CÓ BỒ <a href="https://confession.vn/nhanh-cho-no-vuong-____________-bachkinhxaycfs/" title="SƯỚNG HAY" alt="SƯỚNG HAY">SƯỚNG HAY</a> KHỔ? #BÔNG Các ông vào trả lời hộ <a href="https://confession.vn/9974-nguoi-yeu-nhu-con-cho-v-tinh-la-khong-ke-au-vi-cung-chang-co-gi-vinh-quang-ma-ke-ra-v-nhung-ma/" title="cái" alt="cái">cái</a>. Tôi thì tôi thấy có cái sướng mà cũng có cái khổ. Tờ rúm lại là vấn đề này khó nói lắm. Khoa học chưa chứng minh được.