Bình luận

Ngân Lê Thị Thúy, Yết Thiên, Minhngoc Tran, Ốc Gai Nguyên, Mi Hyo học hỏi nè, mốt nhớ viết cho t nghe. Kkkkk
Thùy Linh Mai Lê ù uôi kiểu "hơi mũm mĩm một tẹo vòng nào ra vòng đấy, kiểu ngon chứ không ngán" em nghĩ ngay đến chị ?
Cho ké stt. Có hai con bạn ế. Đã ra trường một năm. Cần tìm trai. Liên hệ: Lan Trang Thảo Lan Nguyễn Phan