Bình luận

Muốn biết chính xác bệnh mẹ bạn Coá điều trị đc bằng yhct không bạn nên đến thẳng Bv yhct số 179 Nam kỳ khởi nghĩa hoặc đhyd cơ sở 3 221B hoàng văn thụ