Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
?18-949 04/10/2018 18:49:23 chả mấy khi qua SPKT, trưa vừa nắng nóng vừa mệt chứ,
Hình mô tả cho bài confession
?18-949 04/10/2018 18:49:23 chả mấy khi qua SPKT, trưa vừa nắng nóng vừa mệt chứ, bất chợt thấy hình ảnh này. tự dưng cảm thấy có một sự vui không hề nhẹ :)) #bông Nói <a href="https://confession.vn/14087-ke-hoach-ua-vao-ngay-ca-thang-4-vagio-co-2-ua-con-tu-dung-nho-en/" title=" sao" alt=" sao"> sao</a> nhỉ. Cái này chỉ là thể hiện sự đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau thôi phải k các ông. <a href="https://confession.vn/chan-ly/" title="Nói j" alt="Nói j">Nói j</a> cho tôi đỡ đau lòng <a href="https://confession.vn/11328-bi-hieu-lam-minh-la-nam-ra-truong-uoc-1-nam-roi-k54-ma-lan-au-tien-trong-oi-minh-gap-chuyen-do/" title="cái nào" alt="cái nào">cái nào</a>.