Bình luận

À. Thì ra quan trọng là cũng phải đẹp trai lạnh lùng chút xíu, thụ động cũng được nhưng khi cần là có.