Bình luận

Bạn của bạn thì quá đáng thật ý, cơ mà bạn viết cfs coi lại cách chấm phẩy cho dễ hiểu tí, mình góp ý vậy thôi ?