Bình luận

Hãy sống thật tốt , đừng cầu xin tc của hắn.. cho lương tâm hắn dằn vặt suốt cuộc đời . Chị có thể đi bước nữa mà.
con lạy mấy mẹ ..... sao cứ trao thân trước khi cưới chi vậy...... nói thật chứ NGU hết phần người khác là sao???????????????????