Bình luận

Nghĩ lại có khi ông đi sh là bố thằng kia. Rồi 2 ng dàn cảnh để con trai mình hết F.A.... tin tôi đi mọi ch đều có thể xảy ra
À thì ra là thăng này học ute. Làm hôm đó tao không làm ăn đc gì. Mày dám cmt cho t thấy mặt k. Tao đập chết..... mày... P/S dạ dạ e giỡn :)