Bình luận

Dễ thôi. Bạn lấy giấy và bút ra vẽ đồ thị 2 hình sin lệch pha nhau 1 góc pi/2 sẽ hiểu vấn đề ở đâu. Lúc anh ấy thấy bạn (sin 1 đạt cực đại) bạn lại không có tình cảm (sin 2 = 0). Đến khi bạn thích anh ấy (sin 2 cực đại) thì anh ấy lại không còn thích bạn nữa (sin 1 = 0). Tình cảm xuất phát từ 2 phía nhưng lại không cùng lúc. Suy cho cùng chỉ là: Đúng người, sai thời điểm. :)