Bình luận

Kinh nghiệm là cứ hễ xin việc ở đâu mà bắt đóng thêm khoản này khoản nọ thì 90% là đa cấp rồi chủ thớt ơi! Chia buồn cùng bạn.