Bình luận

Thay vì hỏi mọi người ở đây sao e không tự hỏi chính mình. E muốn trở thành người như thế nào? E muốn mọi người nhìn e ra sao? Muốn như vậy e cần làm những gì? Để làm những việc đó e phải bắt đầu từ đâu? Mọi giải pháp đều bắt đầu từ những câu hỏi. Tự hỏi bản thân mình đủ nhiều e sẽ tìm được hướng đi thôi :))) Chúc e nhiều sức khoẻ và tìm được câu trả lời cho chính mình nha.