Bình luận

Đầu câu chuyện " thực sự lúc đó 2 đứa k ấn tượng j với bạn nam đó đâu" .......kết thúc câu chuyện " mình và thằng bạn thật sự rất ấn tượng với bạn"=> vô duyên đến cạn lời