Bình luận

nghĩa vụ h đi 24 tháng mà, không tính việc quá trình trong trại nhé, khi ra quân kiến thức kỹ thuật còn sót lại bao nhiêu? công nghệ kỹ thuật trong 2 năm đã thay đổi ntn? và ai sẽ là người bảo lãnh việc làm? mình không nghĩ cái giấy ưu tiên đc cấp cho có nhiều tác dụng đâu.