Bình luận

Thân là thằng con trai. Tỉnh táo lên mới vực dậy sự yếu kém của mình. Nếu bạn ôm cái tư tưởng lụy đến như vậy mãi mãi bạn vẫn bị dắt mũi. Muốn được tôn trọng thì nâng cao giá trị mình lên vậy nhé bạn ơi.