Bình luận

Chuyện bóp đít nhau cũng thường thôi ..... kiểu như chào , bắt tay ngày xưa thì giờ nó phải mới , lạ và độc hơn nên ra vậy ... ?