Bình luận

Có nhiều thứ trên cuộc đời này là vĩnh cửu và tình yêu không phải là một trong số đó :)
Với những người mình yêu thương thật nhiều mà người ta vẫn một mực làm mọi cách để rời bỏ mình thì cách cuối cùng bạn có thể làm cho họ là rời xa họ.