Bình luận

Cùng hoàn cảnh, cờ rút ngta 2 năm trời :(, nói ra lun r mà méo care mới ghê chứ, vẫn gọi tui là người anh em mới gớm chứ -_-