Bình luận

hồi đó mình cũng ít bạn vcl, sau đó la liếm hết mấy cái page, cmt lên top, và từ dạo đó bạn đâu mà nhiều vcl luôn , đén nỗi giờ phải ở ẩn đây!