Bình luận

Bạn thật tình đó ! Nhưng bạn ơi ! Thanh xuân có dài có đẹp không hok liên quan tuổi tác đâu bạn ! Thử nêu ý kiến xem anh ý có đồng ý đưa nhau đi trốn không ! Bạn còn thời gian rảnh nhiều nên suy nghĩ nhiều thứ muốn làm nhiều thứ, thay vì vậy bạn suy nghĩ cho ảnh, rồi cùng nhau ngồi lại nói chuyện, nói ra mong muốn ! Trước khi cưới tư tưởng nhau trước, kiểm tra xem ảnh hiểu được mình chiều chuộng lo lắng cho mình bao nhiêu ! Hôn nhân là điều khó khăn nhất cho người thích xê dịch và an phận thủ thường !
Cách nhau có 1 tuổi mà suy nghĩ còn khác nhau nữa mà bạn. :)))) huống chi là 6 tuổi. Thanh xuân của mình bay nhảy được là vui, nhưng được đi với người thương sẽ vui hơn. Hy vọng 2 người hòa hợp được suy nghĩ với nhau. :)))