Bình luận

Cậu chuyện phải nghe từ 2 phía chứ đừng tin vào 1 ... có nhiều người nghe theo những lời nói , than vãn như v rồi nhảy vào mới có mấy vụ cấm sừng bữa giờ :)) Con kia chắc bị ngu nên hết tình cảm mà vẫn chịu cưới , hài ?
Tình yêu đôi khi là mù quáng thế đấy, chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho người ta nhưng họ lại không để mình bước vào cuộc đời họ. Có những người chỉ có thể giữ ở trong tim, hoặc chăm sóc họ khi có thể, chứ không thể đi cùng trên những khoảnh khắc của cuộc đời
Đúng ng sai thời điểm kô đáng sợ bằng việc đúng ng sai giới tính đâu đồ wủy sứ hà.