Bình luận

Có bao giờ bạn thấy 1 event, muốn đi cùng bạn, lại nhận ra không có ai để rủ không? Mà chủ cfs giống bản sao của t vậy ?? đồng cảm