Bình luận

Sự thật:))) đi ứng tuyển 1 đứa bằng khá và đẹp xuất sắc vs đứa nhan sắc bình thường với cái bằng giỏi xuất sắc thế nào đứa đẹp chẳng trúng tuyển
Vẻ đẹp bề ngoài không vĩnh cửu Nó sẽ phai tàn theo năm tháng Chỉ có vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp nhân cách chống chọi được thời gian Nói như vậy không có nghĩa là sự phủ nhận dễ dàng coi nhẹ nét đẹp hình thức, nét đẹp thể chất một cách vội vàng Vẻ đẹp bên ngoài hấp dẫn là sự bổ sung cho phẩm chất Hai điều đó luôn gắn bó với nhau giúp cho con người hoàn thiện nhất Chiếc máy phát điện đẹp Không phải đẹp ở chiếc vỏ , mà là đẹp khi nó chạy ra dòng điện hình sin , nhưng chiếc vỏ quá xấu thì cũng chẳng ai mua nó, bởi vì người ta nghĩ rằng nó xấu thì chất lượng cũng không có :) Không coi nhẹ bề ngoài, song cũng coi trọng bên trong... :) vậy đẹp là gì nhờ ^^!