Bình luận

Danh ko chính ắt ngôn ko thuận, sau này ng đó có ng khác thì đừng hỏi sao ông trời đối xử như vậy