Bình luận

Nếu sợ 1 ngày phải nói 2 từ giá như thì khi qd chuyện gì đó phải snghi kĩ càng hơn. Còn cơ hội ở phía sau. Nhìn mãi về quá khứ k thay đổi dc gì.