Bình luận

Khi yêu thật lòng đừng có khái niệm không xứng. Mình có quyền làm mình tốt làm mình giỏi làm mình hoàn hảo. Để xứng vs cô ấy. Đừng ngồi tự than nữa nha chàng trai. Đôi khi con gái không thíc sự tự ti v đâu. Tự tạo sức hút đi