Bình luận

Văn phong lủng củng, chấm phẩy không rõ ràng, sai chính tả, how do you lên đại học so hay?? :D Lo học cho xong cái chữ đã rồi hẵng yêu nhỉ? :))))