Bình luận

Có fai là nam lùn lùn tóc dinh? dinh? như bờm ngựa mắt trừng như la mắt bạn dug k ?
nois thật là mình cũng ko ưa tự quản......nhưng trog trường hợp này thì bạn sai rồi....sao bạn ko chạy tới chỗ nó nói chuyeenjsans cho nó 1 bạt tai bảo truwcjko lo trực nta vào ko vào đc kêu khản cả cổ,,,,,,, nhớ, tán mạnh vào
Mấy đứa lol tự quản, đập cm bọn ml nó hết đi. Má làm tq mà tưởng cao sang gì lắm mặt lúc nào cũng hất hất lên trời. 5 năm ở trường đéo bh thấy mặt đứa tq nào ưa được, nhất là lúc shcd giống như cái ntđ này là của bố mày vậy.