Bình luận

18-19 tuổi thì tính cách trẻ trâu 1 tí là chuyện bình thường mà. muốn bạn đó chín chắn hơn thì chỉ việc bày tỏ tình cảm, yêu nhau 1 thời gian xong đá nó rồi sau đó nó sẽ chín chắn hơn. =D