Bình luận

Thiên Bảo có những đứa dành cả thanh xuân chỉ để tìm tên mình trong những cái cfs như thế này ????
thân thể cha mẹ cho dù lép hay cong cũng có giá 1 tỷ đó nha bn, hãy biết trân trọng bản thân mình.