Bình luận

Cứ mỗi chữ haha của bạn mình lại thấy có gì đó nặng lòng :( cố lên cô gái r sẽ ổn cả thôi