Bình luận

Con gái đều thích cái gì đó không rõ ràng, tám với chị ấy, tâm sự với ấy, nói với chị ấy về cô gái bạn thích, thỉnh thoảng mất tích, thỉnh thoảng cho đồ ăn, thỉnh thoảng đãi bả ăn nhờ bả tư vấn chuyện tình cảm. Đảm bảo sẽ đổ...
như chứng đa nhân cách vậy đó, chị gì đó nếu chưa thích ai thì thích thằng đó cho rồi đi, nhìn ghê quá, chuồn thôi