Bình luận

cô gái, cuộc sống là như vậy, đừng bao giờ coi sự tin tưởng của mình là món quà giành cho họ, đừng mong chờ happy ending vào tương lai, chuyện gì cũng có thể xảy ra, người tổn thương chỉ mỗi mình cô, họ đi thì sẽ có người khác xứng đáng hơn đến, dù cho cô có buồn có khóc có tuyệt vọng mức nào họ cũng không quay về, và bây giờ cô phải tập yêu bản thân mình hơn bất cứ ai, khóc buồn cỡ nào cũng phải thật đẹp thật rạng ngời khi ra đường. qua tất cả, cô sẽ thầm cảm ơn chuyện ngày hôm nay cô trải qua