Bình luận

Trường học chỉ cho bạn kiến thức chứ không cho bạn kinh nghiệm, cách sống. Liệu bạn có đủ kiến thức để một doanh nghiệp nào đó bỏ qua kinh nghiệm để tuyển dụng bạn ?. Cố lên đường đời còn dài còn lắm trải nghiệm