Bình luận

mình rất là thích những cfs như này! lúc đấy mới thấy tay nhanh hơn não không thể nào tham gia được! :(