Bình luận

Điểm thẳng mặt luôn ! CFS truất's nha ! Thiệt là không nhiều lắm những bạn cờ đỏ như vậy nhưng nước đục dễ hơn nước trong, con sâu làm rầu nồi canh đó mà !