Bình luận

Chào bạn, hiện tại mình đang làm cho 1 tổ chức phi chính phủ. Về việc minh bạch và công khai tài chính nó có quy trình xử lý bạn nhé. Theo mình theo dõi thì ngay cả bên thầy Jimmy gì đó cũng đã không đúng. Bạn muốn share là share gì đó bạn :). Những vấn đề như thế này là phải tùy thuộc vào hợp đồng, các quy định và các khoản làm việc giữa 2 bên bạn nhé. :). Mà nếu là 1 tổ chức làm việc chuyên nghiệp thì cũng không đc xử lý như thế này. :).Nếu muốn rõ ràng thì ít ra cả 2 phải đưa ra các điều khoản hợp đồng, các ghi nhớ ra sao thì mới thật sự là đúng. Chứ không không đưa bảng báo cáo tài chính lên thì chắc gì đã đúng. Đó là bảng excel và tất nhiên cũng có thể nhiều vấn đề xảy ra :).