Bình luận

Bạn nhỏ học quốc phòng ngoài sân, lớp xé lá vụn vụn đc mấy cô nhắc nhở nhẹ nhàng "MỐT XÉ RA NHÉT VÔ HỌNG ĐÓ MẤY CON" :)
Bạn nên thông cảm với họ chứ đừng có nên viết lên đây, nếu họ có điều kiện học hành, học phép xã giao ứng xử thì họ sẽ ko cần phải làm những việc lao động chân tay như vậy. Dù sao bạn cũng sai, việc đã rồi nhưng cách ứng xử của bạn không khôn ngoan và có hiểu biết chút nào hết.
Chắc mấy má chưa được nghe chửi, không biết vì sao bị chửi, không hiểu sao mình bị chửi,...chửi mà chửi cha chửi mẹ người ta vậy á,... :) Khối người không học hành nhưng người ta biết cách nói chuyện...đừng lôi chuyện họ vất vả rồi không có học nên nói vậy...