Bình luận

. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . Nhưng a éo phải dân quy nhơn nhé?
Trước giờ trai nào cũng iu rồi. Chỉ trai quy nhơn là chưa có dịp.. nên team boy quy nhơn chấm cho em nó khám phá nào
A chỉ cao 1m69 thôi chủ thớt ơi, có xe điện riêng,có cv ổn định,ở quy nhơn luôn, nếu có chủ ý thì ib nhé?
sao lại tự đánh mất giá trị của mình bằng 1 yêu cầu ''cần 1 ban trai ở Qn vậy''. bạn có thể tự chọn 1n ma bạn thấy hợp và cả 2 cùng cố gắng trụ lại ở QN.. tuy khó khăn. nhưng nếu đạt được các bạn sẽ rất HP! chúc bạn tim được 1n như ý muốn