Bình luận

Mọi chuyện đã có a lo hết rồi, e cứ việc đi học, chở e cứ để a, mỗi khi e cần a sẽ đưa e đi bất cứ khi nào e muốn và cùng e băng qua bao con đường đầy nắng và gió. À thôi khách gọi r t đi đây. T chạy grab nhé, cần cứ liên hê nha ???