Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionsqnu
admin
4 năm trước
#161606 "Thứ 4,ngày 26, tháng 9,năm 2018 Tại dãy A1 tầng 3 vào tiết 8-10
Hình mô tả cho bài confession
#161606 "Thứ 4,ngày 26, tháng 9,năm 2018 Tại dãy A1 tầng 3 vào tiết 8-10 Các a đứng đó làm trái tim tụi e rung động, mặc dù tụi e đã cố la hét nhưng các a <a href="https://confession.vn/10021-neu-anh-muon-ghen-voi-no-thi-bien-i-em-the-voi-cac-bac-cau-noi-nay-cua-gau-em-ca-cuoc-oi-nay-e/" title="lại không" alt="lại không">lại không</a> đáp trả..trai kĩ thuật ? Tụi e <a href="https://confession.vn/11918-chao-cac-chau-hoc-sinh-sinh-vien-co-la-cuu-phu-huynh-nhu-bao-bo-me-khac-hom-qua-co-co-oc-bai-v/" title="rất mong" alt="rất mong">rất mong</a> đợi a,nếu ai trong số các a còn ế hãy <a href="https://confession.vn/11363-gui-anh-canh-ve-k10-minh-ra-truong-lau-roi-minh-thich-oc-cfs-cua-neu-lam-co-bai-moi-la-oc-het/" title="để lại" alt="để lại">để lại</a> dấu chấm..tụi e sẽ ib Ái mộ các chàng Thay mặt tập thể các bạn nữ cô đơn gửi đến các a ngàn trái tim." ---------------------------------- Lại là trai kĩ thuật :))) #dyk