Bình luận

Ý là phải chờ thời gian cho đối phương tìm trọ để chuyển, kỉu nó dậy á nhen chủ thớt. Mới có tháng mà xi nhê j. Hehe
Không thấy nhục hay sao còn viết lên đây -))) gặp mình là mình làm hết sức có thể chẳng hạn như vào báo cáo fb nó cho đỡ tức -)))