Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionsqnu
admin
4 năm trước
#161569 "Hẹn anh 3h chiều thứ 6 hàng tuần tại chỗ trong hình ^^" -------------------------------------
Hình mô tả cho bài confession
#161569 "Hẹn <a href="https://confession.vn/sap-trung-thu-roi-cac-ban-thich-an-banh-trung-thu/" title="anh" alt="anh">anh</a> 3h chiều thứ 6 hàng tuần tại chỗ trong hình ^^" ------------------------------------- Ngắn gọn xúc tích :v #dyk