Bình luận

Ngày xưa nếu mình cũng giả bộ ngủ gật thì biết đâu giờ đã có chồng có con r haizz... May mà mình luôn tỉnh táo k thì đền hết tiền lương cũng k đủ bù cho quán haha
Khi bạn xinh thì ng ta xin if các kiểu các kiểu ....khi bạn xấu , nó chụp và nói đã xấu còn lười đuổi việc gấp???