Bình luận

Chủ thớt muốn tìm thông tin bạn này thì bước qua xác thằng quản lý nó nhé. Ib Huỳnh Kin để biết thêm chi tiết