Bình luận

Mới đọc tít k dám đọc tiếp, đau lắm man :)) cảm nhận ấy mình đã trải qua . Bạn thân và crush yêu nhau. Ok i'm fine =))