Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionsqnu
admin
4 năm trước
#161394 "Chào ad? Mong AD duyệt bài❤️ Em là nữ , k40 của QNU .
Hình mô tả cho bài confession
#161394 "Chào ad? Mong AD duyệt bài❤️ Em là nữ , k40 của QNU . <a href="https://confession.vn/14534-nguoi-yeu-cu-cua-chong-sap-cuoi-minh-vua-phat-hien-ra-nguoi-yeu/" title="Em lên" alt="Em lên">Em lên</a> đây với mong muốn tìm bạn <a href="https://confession.vn/hay-la-vay-i/" title="nói chuyện" alt="nói chuyện">nói chuyện</a> . Bạn nam nào đang cô đơn như em thì chấm nhẹ 1 <a href="https://confession.vn/13720-dai-dotva-loi-cau-cuu-ngan-gon-thoiminh-k56-nguoi-yeu-k58-yeu-nh/" title="cái" alt="cái">cái</a>. Nói ko phải mê tín cô hồn đéo đáng sợ bằng cô đơn?. Ok anh tới đây đi anh yêu???. Em cảm ơn tất cả mọi người. " -------------------------------------- Tui chấm trước cái nha :v #dyk