Bình luận

. Tau chấm rồi nhá tụi bay sắp mất đi một huynh đệ tốt ui á nha tau đi đây Cơ Trực Nguyễn Thị Mỹ Hải. Thúy Nguyên
A có thích được nghe kể chuyện mỗi đêm không? Em nguyện đưa anh vào giấc ngủ và đi hết giấc mơ của anh! ?