Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionsqnu
admin
4 năm trước
#161306 _____ " Tớ không muốn mình thích cậu chỉ mong rằng mình bị say
Hình mô tả cho bài confession
#161306 _____ " Tớ không muốn mình thích <a href="https://confession.vn/13844-viet-cho-me-cho-ngay-0803-hoa-ba-mua-tang-me-cung-sap-tron-nam-r/" title="cậu chỉ" alt="cậu chỉ">cậu chỉ</a> mong rằng <a href="https://confession.vn/_-3/" title="mình" alt="mình">mình</a> bị say nắng <a href="https://confession.vn/12383-inh-hon-nguoi-ta-ma-an-ngay-bai-non-vao-mat-gio-nghi-lai-van-thay-ghe-ghe-chua-chuacha-la-em-c/" title="cậu" alt="cậu">cậu</a>. Để một mai nắng tắt thế giới của tớ lại bình yên ❤ " _____ -Rối -<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/confessionsqnu/photos/a.468751163180040.108536.468030479918775/1759566390765171/?type=3 ]</div>