Bình luận

Mún chạy lắm, nhưng chạy xong thì tắm biển lun. Mà tắm thì chỉ tắm ở dưới tượng đài chiến thắng thôi chứ trên hải âu sợ nhắm. Và cuối cùng là mún nhưng ko ai đi nên ở nhà lun. Cuối cùng là làm biếng quá nên thui ngủ tới sáng z cafe lun
lúc trước cũng hay chạy bộ chỗ công viên thiếu nhi.Cũng muốn có người chạy cùng cho vui đến h đi mất tiêu thì bạn mới đăng :v
Nói thật mình hiện tại cũng đang có cân nặng ồi, cũng muốn chạy bộ để giảm mà cũng ngại chạy một mình, mình nghĩ từ nay bạn sẽ không chạy một mình nuaex rồi đó
ad đi.. cùng sở thích.. cadio tắm biển nữa. thích thì lếch sang fissnet luôn bạn ơi... chạy một mh với cái tai phone cũng buồn thật..